Search

Nyheter


Mycket stort grattis till Linda och Andreas, ett mycket bra resultat på Kakans BPH! Kakan är efter Luna och Frasse. 

Luna och Stjärna var på SSRKs utställning i Ulriksdal med Vicky Clarke-Gear, UK, som domare med resultat "very good" på båda. Golden är en uppdelad ras (jakt/working respektive show) där det är mycket bra att få "very good" på en tik av jakttyp.

Luna och Stjärna var på exteriörbedömning med Birgitta Svarstad som domare, resultat "good" på båda. Om Luna skrev hon "mkt trevligt temperament". Om Stjärna skrev hon bla "mkt livlig".

Fyra av valparna i Luna och Frasses valpkull är nu godkända i anlagsklass viltspår, grattis! Four of the pups from the Luna and Frasse litter have done the basic bloodtracking test with good results. 

Har fått ett svar på en ”customer satisfaction” enkät, se nedan, skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 är högst. 
Satisfaction How satisfied were you with the dog you received? 5 En fantastisk hund på alla sätt och vi älskar henne. 
Description How satisfied were you with the accuracy of the description? 5 Hon motsvarar alla våra förväntningar efter dialogen med LInda under hela dräktighetsperioden och därefter.
Communication How satisfied were you with the communication you received from the kennel? 5 Linda är otroligt medveten, omtänksam och driven uppfödare som alltid har hundens bästa i centrum.

Kull nummer två kom på Mors dag 2021! Det blev sex tikar och en hane. Pappa Frasse,  Sangold En Färg Àla Sparris, är Show Champion och Viltspårschampion. Båda hundarna är röntgade avseende höfter och armbågar och ögonlysta med bra resultat. Avelsindex för kullen är ED 104, HD 102. Inavelsgraden är 0,00%. Frasse är dna testad fri från PRA 1 och 2.